Tổ chức hoàn thành khóa thi MT2 ISO 9712 - Công ty TNHH CS Bearing Việt Nam

Tin tức

Tổ chức hoàn thành khóa thi MT2 ISO 9712 - Công ty TNHH CS Bearing Việt Nam

2021-12-06 14:09:51 913

Tổ chức hoàn thành khóa thi MT2 ISO 9712 - Công ty TNHH CS Bearing Việt Nam

Bình luận:

Trụ sở PNIC
Trụ sở PNIC

Địa chỉ: 5A/613 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Phone: +84 225 3 870 870,       Hot Line: +84 912 262 085

Email: admin@pnic.vn