Chứng nhận tay nghề thợ hàn

Chứng nhận tay nghề thợ hàn

Liên hệ: Mr. Bùi Tiến Sỹ

Email: buitiensy@phateco.com, Tel: 0225 3 870 870

Đánh giá chứng nhận tay nghề thợ hàn

Hệ thống chứng nhận tay nghề thợ hàn được công nhận phù hợp với ISO/IEC 17024:2012.

Các tiêu chuẩn, Quy chuẩn đánh giá chứng nhận tay nghề áp dụng:

 • ASME Section IX – Thiết bị, bình bồn và ống áp lực.
 • AWS D1.1 – Quy chuẩn hàn kết cấu thép;
 • AWS D1.5 – Quy chuẩn hàn kết cấu cầu thép;
 • AWS D1.6 – Quy chuẩn hàn kết cấu – Thép trắng;
 • AWS D9.1 – Quy chuẩn hàn tôn mỏng kim loại;
 • DNV Rule (Part 2 chapter 3) Quy phạm hàn kết cấu thép;
 • ABS Rule (Part 2) Quy phạm hàn kết cấu thép;
 • BV Rule (NR 216, Ch 5, Sec 1) Quy phạm hàn kết cấu thép;
 • NK Rule (Part M) Quy phạm hàn kết cấu thép;
 • TCVN 6700-1 (ISO 9606-1) Phần 1: Thép;
 • TCVN 6700-2 (ISO 9606-2) Phần 2: Nhôm và hợp kim nhôm;
 • TCVN 6700-3 (ISO 9606-3) Phần 3: Đồng và hợp kim đồng;
 • TCVN 6700-4 (ISO 9606-4) Phần 4: Niken và hợp kim niken;
 • TCVN 6700-5 (ISO 9606-5) Phần 5: Titan và hợp kim titan; zirconi và hợp kim zirconi.
 • Và các tiêu chuẩn khác.

Các phương pháp hàn áp dụng:

 • SMAW: Hàn hồ quang tay que hàn có thuốc bọc
 • GMAW: Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ
 • FCAW: Hàn hồ quang dây lõi thuốc
 • GTAW (TIG): Hàn hồ quang điện, điện cực Vonfram trong môi trường khí trơ
 • SAW: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ

Các bậc thợ hàn chứng nhận:

 • 1G, 1F;
 • 2G, 2F;
 • 3G, 3F;
 • 4G, 4F;
 • 5G, 5F;
 • 6G, 6F;

Ghi chú:

 • G: là mối ghép có vát mép (rãnh hàn)
 • F: là mối ghép tạo thành góc
 • Các bậc chứng nhận được phân loại theo tư thế của mẫu hàn.