Chi phí đào tạo NDT

Chi phí đào tạo NDT

Các khóa đào tạo NDT:

Bảng giá tham khảo. Chi tiết và đầy đủ hơn, xin liên hệ phòng Kinh doanh PHATECO, Email: kd@phateco.com, Tel: 0225 3 870 870 / Hotline: 0912_262_085

STT Hạng mục Đơn vị  Đơn giá (đ)
1.  Đào tạo    
1.1.  MT, PT: đào thẳng lên Bậc 2 (40 giờ ~ 5 ngày) HV/PP  5,800,000
1.2. RI Bậc 2 (56 giờ ~ 7 ngày) HV/PP  7,500,000
1.3. RT, UT: Bậc 2 – đã có Bậc 1 (80 giờ ~ 10 ngày) HV/PP  8,500,000
1.4.  RT, UT: đào thẳng lên Bậc 2 (120 giờ ~ 15 ngày) HV/PP  11,000,000
1.5. PAUT Bậc 2 (đã có UT2) (120 giờ ~ 15 ngày) HV/PP  18,000,000
2. Tổ chức thi đánh giá và chứng nhận    –  
2.1. MT, PT: Bậc 2 (Nhiều lĩnh vực) HV/PP  4,500,000
2.2. RI: Bậc 2 (Lĩnh vực: mối hàn) HV/PP  5,500,000
2.3. RT, UT: Bậc 2 (Lĩnh vực: mối hàn) HV/PP  6,800,000
2.4. PAUT Bậc 2 (Lĩnh vực: mối hàn) HV/PP  8,000,000

 

Các tài liệu tự học: Tham khảo ở đây

Các khóa đào tạo khác:

  1. Khóa đào tạo HÀN

  2. Khóa đào tạo QC

  3. Khóa đào tạo API