Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Điện thoại

0912262085

Email

admin@pnic.vn

Địa chỉ

Địa chỉ: 5A/613 Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Tel: +84 225 3870870

Hotline: 0912262085

Email: admin@pnic.vn

Bình luận

PNIC thuộc Tầng 5 của Tòa nhà Phateco

Trụ sở PNIC
Trụ sở PNIC

Địa chỉ: 5A/613 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Phone: +84 225 3 870 870,       Hot Line: +84 912 262 085

Email: admin@pnic.vn