Dịch vụ

Dịch vụ

1. Chứng nhận nhân sự NDT ISO 9712

2. Chứng nhận tay nghề thợ hàn

3. Chứng nhận quy trình hàn

4. Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

5. Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, dụng cụ NDT và PWHT

6. Đánh giá và Công nhận tổ chức đào tạo NDT

7. Tư vấn xây dựng hệ thống chứng nhận NDT SNT-TC-1A

8. Cung cấp dịch vụ NDT chứng nhận ASME

9. Cung cấp dịch vụ bậc 3 NDT.