Công nhận Tổ chức đào tạo NDT ISO 9712

Công nhận Tổ chức đào tạo NDT ISO 9712

Công nhận Tổ chức đào tạo NDT (ATO)
Khi các ứng viên tìm kiếm chứng chỉ NDT, trước tiên họ cần tham dự và hoàn thành thành công khóa học do Tổ chức đào tạo được công nhận cung cấp.
Dịch vụ của chúng tôi cung cấp đánh giá và công nhận cho các tổ chức đào tạo thử nghiệm không phá hủy (ATO), đảm bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất được quy định bởi ISO 9712 & ANSI/ASNT CP-106 và chương trình đào tạo phù hợp với ISO/TS 25107 và ANSI/ASNT CP-105.
Đội ngũ giàu kinh nghiệm của PNIC tiến hành quy trình đánh giá nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO/TS 25108 (yêu cầu về tổ chức đào tạo nhân sự NDT), bao gồm xem xét tài liệu đào tạo và tiến hành kiểm tra tại chỗ, để cung cấp phản hồi về cách cải thiện chương trình đào tạo.
Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để đảm bảo chương trình đào tạo của bạn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao cho những cá nhân muốn được chứng nhận về thử nghiệm không phá hủy.

Liên hệ: admin @ pnic. vn / 0912. 262. 085 (Zalo/Whatsapp)