Đăng ký thi NDT

Đăng ký thi NDT

Hướng dẫn nộp đơn

Đăng ký thi NDT Bậc 1-2-3 lần đầu

Bạn cần hoàn thành các tài liệu sau và gửi cho chúng tôi:

(1)   Kinh nghiệm có được trước khi chứng nhận và Nhật ký kinh nghiệm thực tế của ứng viên, mẫu PNIC-I004.

(2)   Kiểm tra thị lực, mẫu PNIC-I005 (có hiệu lực 01 năm)

(3)   Qui tắc đạo đức, mẫu PNIC-I006

(4)   Đơn đăng ký, mẫu PNIC-I007

(5)   Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo NDT của tổ chức được PNIC công nhận.

(6)   Ảnh (4x6 cm) có độ phân giải 300dpi, tương tự như ảnh hộ chiếu

Tải bản PDF để tham khảo. Xin liên hệ để nhận bản Words khi có nhu cầu chứng nhận.

Chú ý:

Khi đăng ký lựa chọn lĩnh vực thi, bao gồm lĩnh vực công nghiệp và lĩnh vực sản phẩm, (tham khảo tài liệu PNIC-I002):

1. Lĩnh vực công nghiệp có sẵn bao gồm:

  • Chế tạo (A)
  • Thử nghiệm tiền chế & trong khi hoạt động (B) bao gồm cả lĩnh vực chế tạo (A).

2. Lĩnh vực sản phẩm sẵn có bao gồm:

  • sản phẩm đúc (c) (kim loại đen và màu);
  • sản phẩm rèn (f) (tất cả các loại: kim loại đen và màu);
  • mối hàn (w) (tất cả các loại, kể cả hàn đồng, đối với kim loại đen và màu);
  • tuýp và ống (tp) (vật liệu không hàn, hàn, kim loại đen và màu, kể cả các sản phẩm dẹt để sản xuất ống hàn);
  • các sản thô (wp) ngoại trừ sản phẩm rèn (ví dụ: tấm, thanh, cây);

3. Đối với ứng viên NDT bậc 1 & 2, khi lựa chọn từ 2 lĩnh vực trở lên, số lượng câu hỏi phần thi lý thuyết chuyên ngành sẽ tăng lên là 40 câu, phần thi thực hành sẽ có tối thiểu là 03 mẫu.