Các tổ chức chứng nhận được PNIC công nhận

Các tổ chức chứng nhận được PNIC công nhận

Các tổ chức chứng nhận NDT được PNIC công nhận:

1. Các tổ chức có tên trong danh sách được công bố của ICNDT mà đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC 17024 & ISO 9712 hoặc ANSI/ASNT CP-106 (tham khảo NDT Personnel Certification Bodies Directory 2020)

Tên và địa chỉ của tổ chức chứng nhận Quốc gia
IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación - Perú 552 (1068) Ciudad de Buenos Aires Argentina
Australian Institute for NDT, PO Box 52, Parkville VIC 3052, Australia Australia
Austrian Society for NDT, ÖGfZP A 1230 Vienna, Jochen Rindt- Straße 33 Austria
Brazilian Association for NDT, ABENDI
São Paulo, Brasil
Brazil
Bulgarian Society for NDT, Certification Body for NDT Personnel Sofia 1113, Acad. G. Bonchev Str. Block 4, Institut of Mechanics-Bulgarian Academy of Sciences - Office 502 Bulgaria
NRCan National NDT Certification Body (http://ndt.nrcan.gc.ca) Canada
Chinese Society for NDT, Shanghai Research Institute of Materials, 99 Han Dan Road Shanghai 200437 China
Inspecta Sertifiointi Oy P.O.Box 530 FI-01511 Vantaa Finland
SECTOR Cert - Gesellschaft für Zertifizierung GmbH
Am Turm 24
53721 Siegburg
Germany
The Japanese Society for NDI Japan
RELACRE
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar - Edifício D, 1 Andar, 1649-038 Lisboa
Portugal
Research-training Center  "Testing and Diagnostics" (Russia), Volgogradsky prospect, 183/2, 109507 Moscow Russia
Zavod-CertPers, Grcica Milenka 67 11000 Belgrade Serbia
NDT Society (Singapore) Singapore
South Africa Institute of Welding SAIW South Africa
CBNDT-Sri Lanka Sri Lanka
SSNT, Swiss Society for Nondestructive Testing CH-8600 Dübendorf Switzerland
British Institute of NDT, Midsummer House, Riverside Way, Bedford Road
Northampton, NN1 5NX
UK
UKRSRINDT,  8 Naberezhno- Luhova
04071 Kyiv
Ukraine
American Society for Nondestructive Testing, Inc. (ASNT) USA

2. Các tổ chức khác chưa có trong danh sách trên sẽ được PNIC công nhận khi có đầy đủ thông tin về hệ thống chứng nhận nhân sự NDT phù hợp với Chương trình chứng nhận của PNIC.