Hoàn thành chứng nhận PT2 ISO 9712 cho khách hàng lớn

Tin tức

Hoàn thành chứng nhận PT2 ISO 9712 cho khách hàng lớn

2023-08-17 11:09:38 842

15 nhân sự cho một khóa, là một Khách hàng lớn.

Thử nghiệm thẩm thấu chất lỏng là một trong các phương pháp NDT dễ thực hiện nhất. Nhưng, để phát hiện được khuyết tật, thật không đơn giản.

Khả năng đó, phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng:

1. Làm sạch. Là công đoạn phụ, nhưng quan trọng bậc nhất của PT.

2. Trình độ và kinh nghiệm.

3. Trình độ kiến thức. Sự hiểu biết về điều kiện làm việc sản phẩm để phục vụ công đoạn làm sạch và áp dụng đúng quy trình, đúng kỹ thuật, sẽ giúp tăng khả năng phát hiện các bất liên tục.

Bình luận:

Trụ sở PNIC
Trụ sở PNIC

Địa chỉ: 5A/613 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Phone: +84 225 3 870 870,       Hot Line: +84 912 262 085

Email: admin@pnic.vn