Các tổ chức đào tạo được chấp nhận

Các tổ chức đào tạo được chấp nhận

Đăng ký trở thành Tổ chức đào đạo NDT, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.

Chúng tôi rất hân hạnh tư vấn!

 

Danh sách các tổ chức đào tạo được chấp nhận:

(1) Phòng chất lượng đào tạo – Công ty PHATECO

  • Email: qat@phateco.com or admin@phateco.com
  • Điện thoại: 0225 3 870 870