đào tạo NDT

đào tạo NDT

Đăng ký trở thành Tổ chức đào đạo NDT, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.

Chúng tôi rất hân hạnh tư vấn!

 

Các tổ chức đào tạo NDT được công nhận:

(1) Phòng chất lượng và đào tạo PHATECO

  • Số 5A/613 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
  • Email: qat@phateco.com or admin@phateco.com
  • Tel: 0225 3 870 870

(2) TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HANA NDT

  • Địa chỉ: Số 626, đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam.
  • Email: info@hanandt.com
  • Tel.: 0908120696/0908880803