Chương trình đào tạo NDT Bậc 2

Chương trình đào tạo NDT Bậc 2

Chương trình đào tạo

Chủ đề các khóa học dựa trên ISO/TS 25107 và ANSI/ASNT CP-105, đáp ứng ISO 9712 và vượt trên các tiêu chí được mô tả trong khuyến nghị thực hành SNT-TC-1A của ASNT.

1. Đào tạo Kiểm tra hạt từ (MT) Bậc 2

 • Khóa học này bao gồm:

 • 35 giờ đào tạo.
 • Khóa học này chứa tài liệu học tập Bậc 1 và 2 và bao gồm lý thuyết về Kiểm tra hạt từ. Từ trường, rò rỉ từ thông, quá trình từ hóa, hạt/phương tiện, ứng dụng, nguyên tắc cơ bản và các cân nhắc về an toàn đều được đề cập.

2. Đào tạo Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (PT) Bậc 2

 • Khóa học này bao gồm:

 • 35 giờ đào tạo.
 • Khóa học này bao gồm tài liệu Bậc 1 và 2, bao gồm các lý thuyết và thực hành liên quan đến kiểm tra chất thẩm thấu chất lỏng. Thiết bị, đồng hồ đo ánh sáng, quy chuẩn tham chiếu & quy trình, loại, biểu mẫu và phương pháp thực hiện.

3. Đào tạo Kiểm tra chụp ảnh X quang (RT) Bậc 2

 • Khóa học này bao gồm:

 • 105 giờ đào tạo.
 • Khóa học này bao gồm tài liệu Bậc 1 và 2:
  • Phần kiến thức của Bậc 1 bao gồm: lý thuyết và nguyên tắc về bức xạ cũng như ứng dụng của nó vào chụp ảnh X quang, thao tác và xử lý phim chụp, kỹ thuật chụp X quang, chất lượng hình ảnh, giải đoán khuyết tật và sử dụng an toàn thiết bị RT. Cả hai nguồn tia X và tia Gamma đều được phân tích cùng với hướng dẫn phát triển kỹ thuật và an toàn bức xạ tiên tiến.
  • Kiến thức cấp độ 2 bao gồm: tiếp tục thiết lập các kỹ thuật chụp phù hợp. Tài liệu nghiên cứu tập trung vào việc tối ưu hóa độ tương phản, độ sắc nét, độ nhạy, xử lý phim, giải đoán khuyết tật, tính toán, kỹ thuật chụp phim và áp dụng các tiêu chí chấp nhận theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan.