Tài liệu đào tạo NDT

Tài liệu đào tạo NDT

Tài liệu tự học cho phần lý thuyết chung

Nếu tự học là con đường để bạn được chứng nhận, thì thông tin dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn học, sách hỏi đáp, sách đào tạo và sổ tay cung cấp kiến thức cơ bản để bạn thành công trong việc tìm kiếm chứng chỉ của mình. Lựa chọn phương pháp NDT và tài liệu tham khảo phù hợp nhất với bạn.

Thử nghiệm thẩm thấu chất lỏng, bậc 2 (Liquid Penetrant Testing - PT level 2)

 • Nondestructive Testing Handbook, Fourth Edition: Volume 1, Liquid Penetrant Testing (PT) (0142)
 • NDT Handbook: Volume 10, NDT Overview (3rd edition) (0140)
 • Personnel Training Publications: Liquid Penetrant Testing Classroom Training Book (1640)
 • ASNT Level II Study Guide — Liquid Penetrant Testing Method, Second Edition (6101)

Thử nghiệm hạt từ bậc 2 (Magnetic Particle Testing - PT level 2)

 • NDT Handbook: Third Edition, Volume 8, Magnetic Testing (0148)
 • NDT Handbook: Volume 10, NDT Overview (3rd edition) (0140)
 • Personnel Training Publications: Magnetic Particle Testing Classroom Training Book (1641)
 • ASNT Level II Study Guide — Magnetic Particle Testing Method, Second Edition (6100)

Thử nghiệm chụp ảnh phóng xạ bậc 2 (Radiographic Testing - RT level 2)

 • NDT Handbook: Fourth Edition, Volume 3, Radiographic Testing (0144)
 • NDT Handbook: Volume 10, NDT Overview (3rd edition) (0140)
 • Personnel Training Publications: Radiographic Testing Classroom Training Book (1644)
 • ASNT Level II Study Guide — Radiographic Testing Method, Second Edition (6102)

Thử nghiệm siêu âm bậc 2 (Ultrasonic Testing - UT level 2)

 • NDT Handbook: Third Edition, Volume 7, Ultrasonic Testing (0147)
 • NDT Handbook: Volume 10, NDT Overview (3rd edition) (0140)
 • Personnel Training Publications: Ultrasonic Testing Classroom Training Book (1642)
 • ASNT Level II Study Guide: Ultrasonic Testing Method, Third Edition (6103)

Kiểm tra trực quan bậc 2(Visual Testing - VT level 2)

 • NDT Handbook, 3rd Edition, Vol. 9, Visual Testing (0149)
 • NDT Handbook: Volume 10, NDT Overview (3rd edition) (0140)
 • Personnel Training Publications: Visual Testing (VT), Classroom Training Book (1646)
 • ASNT Level II Study Guide — Visual Testing Method (6104)

Để tiết kiệm thời gian và năng lượng, bạn nên tìm một khóa học bài bản.

Chúc bạn thành công !