Thành lập trung tâm và xây dựng hệ thống chứng nhận

Thành lập trung tâm và xây dựng hệ thống chứng nhận

Ngày .... Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật PHATECO đã quyết định thành lập Trung tâm PNIC có tên đầy đủ như sau:

Tiếng Việt: Trung tâm chứng nhận thử nghiệm không phá hủy và kiểm định công nghiệp

Tiếng Anh: Certification Center of Nondestructive Testing and Inspection

Tên viết tắt là PNIC

Trung tâm PNIC được thành lập là một sự tất yếu và xu thế của chuyên ngành thử nghiệm không phá hủy (NDT) và kỹ năng nghề hàn đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam, là tổ chức đầu tiên được thành lập, có địa chỉ và đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Trung tâm PNIC cung cấp các dịch vụ chứng nhận năng lực cá nhân về NDT và kỹ nghề hàn theo tiêu chuẩn ISO 9712 và