Chương trình chứng nhận đã được công nhận ISO 9712

Chương trình chứng nhận đã được công nhận ISO 9712

Chứng nhận năng lực nhân sự NDT phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Chương trình chứng nhận năng lực nhân sự thử nghiệm không phá hủy PCS/ISO9712 là một tùy chọn thích hợp cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo về ISO/TS 25107 and ANSI/ASNT CP-105 và thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9712 / ASNI/ASNT CP-106, đã có kinh nghiệm hành nghề NDT.

Chương trình chứng nhận được thực hiện bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, là cơ hội cho tất cả các cá nhân mong muốn khẳng định năng lực của mình.

Hệ thống chứng nhận NDT PCS/ISO9712 đã được xây dựng và được công nhân phù hợp với ISO/IEC 17024 / ISO 9712 / ASNI/ASNT CP-106 do Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) cấp, trực thuộc Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam.

ISO 17024 by BOA

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CÔNG BỐ NHƯ SAU:

 • PCS-001 Chương trình chứng nhận PCS/ISO 9712 – Các yêu cầu chung về năng lực và chứng nhận nhân viên kiểm tra không phá hủy
 • PCS-001 Appendix B1 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm siêu âm sản phẩm đúc
 • PCS-001 Appendix B2 Chứng nhận nhân viên thử nghiệm bức xạ các sản phẩm đúc
 • PCS-001 Appendix C1 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm siêu âm các sản phẩm mối hàn
 • PCS-001 Appendix C2 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm chụp ảnh bức xạ các sản phẩm mối hàn
 • PCS-001 Appendix C3 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm siêu âm nhiễu xạ cho các sản phẩm mối hàn giáp mép thép ferit
 • PCS-001 Appendix D1 Chứng nhận nhân viên thử nghiệm siêu âm các sản phẩm rèn
 • PCS-001 Appendix E1 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm hạt từ trong lĩnh vực kiểm tra tiền chế và trong quá trình hoạt động
 • PCS-001 Appendix E2 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm thẩm thấu chất lỏng trong lĩnh vực kiểm tra tiền chế và trong quá trình hoạt động
 • PCS-001 Appendix E3 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm trực quan trong lĩnh vực kiểm tra tiền chế và trong quá trình hoạt động
 • PCS-001 Appendix E4 Chứng nhận nhân sự thử nghiệm siêu âm sử dụng đầu dò mảng điều pha
 • PCS-002 Gia hạn và chứng nhận lại các chứng chỉ Bậc 1 & 2
 • PCS-003 Gia hạn và chứng nhận lại chứng chỉ Bậc 3
 • PCS-004 Chấm điểm phần thi thực hành
 • PCS-005 Hướng dẫn chuẩn bị các Quy trình NDT và hướng dẫn trong các bài thi
 • PCS-006 Khiếu nại và kháng nghị
 • PCS-007 Quyền truy cập không chính thức vào Tổ chức đánh giá được ủy quyền bởi các bên thứ ba.
 • PCS-008 Yêu cầu đối với Tổ chức đánh giá được ủy quyền và Ban chứng nhận của PNIC
 • PCS-009 Quy trình đánh giá của Đánh giá sự phù hợp và Chứng nhận / Xác minh Hệ thống Quản lý cho các Tổ chức đánh giá trình độ và đào tạo.
 • PCS-010 Chấp thuận Tổ chức đào tạo NDT
 • PCS-011 Quy định xây dựng ngân hàng đề thi, ra đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm và đáp án chính của mẫu thi thực hành (Chỉ ban hành nội bộ)
 • PCS-012 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản của PNIC (Chỉ ban hành nội bộ)
 • PCS-L001 Danh mục tài liệu – Tình trạng ban hành
 • PCS-L002 Các chứng nhận có sẵn
 • PCS-L003 Các phân loại chứng nhận
 • PCS-L004 Nhật ký kinh nghiệm trước khi chứng nhận
 • PCS-L005 Quy trình kiểm tra thị lực và nhận biết màu
 • PCS-L006 Quy tắc đạo đức cho người có chứng chỉ PCS/ISO9712
 • PCS-L007 Đơn đăng ký thi lần đầu
 • PCS-L008 Đơn đăng ký chứng nhận lại, thi bổ sung hoặc thi lại khi thi không đạt.
 • PCS-L009 Đơn đăng ký chứng nhận, kinh nghiệm đạt được sau khi thi.
 • PCS-L010 Đơn đề nghị ban hành chứng chỉ Bậc 2 cho người có chứng chỉ Bậc 3.
 • PCS-L011 Đơn xin phê duyệt thi trễ / Trì hoãn gia hạn/tái chứng nhận
 • PCS-L012 Miễn thi cho những người có chứng chỉ ngoài PCS/ISO9712.
 • PCS-L013 Chấp nhận của thí sinh về các Quy tắc & Điều kiện của kỳ thi
 • PCS-L014 Không thiên vị, Xung đột lợi ích, Không phân biệt đối xử, Bảo mật và Quyền sở hữu & Không tiết lộ
 • PCS-L015 Sử dụng nhãn hiệu công nhận, biểu tượng và tham chiếu đến PSC/ISO9712
 • PCS-L016 Thông báo kết quả xem xét đơn, ngày tổ chức thi và kết quả chấm thi
 • PCS-L017 Quy định mã số nhận dạng PNIC của ứng viên và đánh số chứng chỉ PCS/ISO9712
 • PCS-L018 Hướng dẫn người nộp đơn
 • PCS-L088 Chi phí dịch vụ
 • PNIC-M01 Sổ tay quản lý chứng nhận của PNIC
 • PNIC-M01 Appendix A Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của PNIC (Chỉ ban hành nội bộ)